Od danas plaćanje parkinga u Vukovaru i putem Aircash aplikacije

Dragi naši korisnici. Od danas, prvog dana srpnja, naknadu za parkiranje na području grada Vukovara možete platiti putem Aircash aplikacije na Vašim pametnim...

Saznaj više  

Obnovljeni certifikati upravljanja

Dragi korisnici naših usluga. Naša je tvrtka u proteklom razdoblju uspješno obnovila certifikate sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001), sustava upravljanja...

Saznaj više  

Anketa o zainteresiranosti Korisnika usluge za uslugu odvojenog sakupljanja biootpada

Poštovani korisnici, obveza tvrtke Komunalac d.o.o. kao Davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Vukovara jest, između ostalog...

Saznaj više  

Održano izvlačenje nagradne igre "Sigurno kroz zimu do zelenog proljeća". Skuter odlazi u Borovo naselje!

Danas je u dvorištu naše tvrtke održano izvlačenje dobitnika nagradne igre "Sigurno kroz zimu do zelenog proljeća". Isto je provodilo i pratilo povjerenstvo u...

Saznaj više