ZAHVALA TVRTKI KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR

Povodom 31. godišnjice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske te 25. godišnjice završetka procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i završetka mandata...

Saznaj više  

NEPRAVILNOSTI PRILIKOM ODVOJENOG SAKUPLJANJA BIOOTPADA

Ovim putem želimo ukazati na probleme koji nastaju prilikom odvajanja odnosno sakupljanja biootpada putem spremnika, a koji su od mjeseca studenog na raspolaganju...

Saznaj više  

OD DANAS VRIJEDE NOVE CIJENE PARKINGA U VUKOVARU

Poštovani sugrađani, korisnici naših usluga. Ovim putem Vas želimo obavijestiti da s današnjim danom, 19. prosinca 2022. stupa na snagu novi cjenik karata za...

Saznaj više  

REZULTATI PROVEDNOG ANKETNOG UPITNIKU O OTPADU I RECIKLIRANJU OTPADA

Tvrtka Komunalac d.o.o. nedavno je među svojim korisnicima na području grada Vukovara, Općina Bogdanovci, Lovas i Tompojevci, provela anketni upitnik o otpadu i...

Saznaj više