OBAVIJEST O RADNOM VREMENU!

Poštovani korisnici! Ovim putem obavještavamo Vas kako će sutra 07.02.2024. godine (srijeda), služba za korisnike kao i blagajna u upravi tvrtke Komunalac d.o.o...

Saznaj više  

Tvrtka Komunalac d.o.o. nastavlja pružati javnu uslugu sakupljanja otpada na području Općine Bogdanovci

Temeljem provedenog postupka i Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog...

Saznaj više  

Tvrtka Komunalac d.o.o. nastavlja pružati javnu uslugu sakupljanja otpada na području Općine Tompojevci

Temeljem provedenog postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci, odabira ponude tvrtke Komunalac...

Saznaj više  

OBAVIJEST – ODLAGALIŠTE OTPADA „PETROVAČKA DOLA“ VUKOVAR

Ovim putem obavještavamo sve naše poslovne partnere kako je s 01. svibnja 2023. godine zbog smanjenih kapaciteta odlagališta ograničeno odlaganje otpada na...

Saznaj više