SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U SVEZI PRIJEDLOGA CJENIKA USLUGE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA

Poštovani, u prilogu možete naći svu potrebnu dokumentaciju vezanu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svezi prijedloga cjenika usluge parkiranja na...

Saznaj više  

REZULTATI PROVEDNOG ANKETNOG UPITNIKU O OTPADU I RECIKLIRANJU OTPADA

Tvrtka Komunalac d.o.o. nedavno je među svojim korisnicima na području grada Vukovara, Općina Bogdanovci, Lovas i Tompojevci, provela anketni upitnik o otpadu i...

Saznaj više  

JOSIP PEŠIĆ NOVO IZABRANI ČLAN GRUPACIJE ODRŽAVANJA GROBLJA I POGREBNIČKE DJELATNOSTI

Na sjednici Grupacije održavanja groblja i pogrebničke djelatnosti Udruženja komunalnog gospodarstva održanoj 10. listopada 2022. godine, usvojen je Program rada...

Saznaj više  

OBAVIJEST KORISNICIMA!

Poštovani korisnici, od 01.11.2022. godine na snagu stupa novi Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara koji donosimo u nastavku...

Saznaj više