Poslovni centar za održivo gospodarenje otpadom u sklopu kojega tvrtka pruža Javnu uslugu, prikupljanja miješanog komunalnog otpada sa područja grada Vukovara, Općine Tompojevci, Općine Bogdanovci te Općine Lovas čime pokriva ukupno 13 naselja i 11.500 korisnika. Javnu uslugu na području grada Vukovara tvrtka obavlja putem Odluke predstavničkog tijela o dodjeljivanju obavljanja poslova javne usluge, dok na ostalim općinama usluga vrši putem Ugovora o koncesiji. Tvrtki je također putem odluke povjereno upravljanje odlagalištem otpada na kojem se godišnje zbirne 45.000 t otpada pretežno sa područja 23 općine i 3 grada Vukovarsko-srijemske županije te ostalih JLS-ova u Republici Hrvatskoj.