Odlagalište otpada „Petrovačka dola“ odlagalište je neopasnog otpada smješteno na izlazu iz Grada Vukovara prema naselju Petrovci. Odlagalište godišnje zaprima oko 50.000 tona neopasnog komunalnog i proizvodnog otpada sa područja 3 Grada i 21 Općine s područja Vukovarsko-srijemske županije te nekih JLS izvan područja županije, dok se s područja grada Vukovara godišnje odloži oko 8.000 tona neopasnog komunalnog i proizvodnog otpada.

Odlaganje otpada provodi se sukladno zakonskim propisima i izdanim dozvolama, a otpad na odlagalište kontrolirano dovoze samo tvrtke koje imaju odgovarajuće dozvole za prijevoz i sakupljanje otpada te sklopljen ugovor o odlaganju otpada.

Odlagalište otpada pod stalnim je videonadzorom, a otpad se odlaže na sanitaran način uz svakodnevno ravnanje, zbijanje i prekrivanje otpada inertnim materijalima radi sprečavanja štetnih utjecaja na okoliš (požara, neugodnih mirisa, raznošenja otpada i dr).

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Ostali

Hrvoje Jajetić
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
hrvoje.jajetic@komunalac-vu.hr