NEPRAVILNOSTI PRILIKOM ODVOJENOG SAKUPLJANJA BIOOTPADA

Datum objave: 16.01.2023.

Ovim putem želimo ukazati na probleme koji nastaju prilikom odvajanja odnosno sakupljanja biootpada putem spremnika, a koji su od mjeseca studenog na raspolaganju Korisnicima usluge za korištenje.

Naime, spremnici namijenjeni za odvojeno sakupljanje biootpada puni su otpada koji se ne svrstava u kategoriju biootpada. Otpad koji prilikom odvoza pronađemo u spremnicima za biootpad je različit: plastika, karton, staklo, tekstil, miješani komunalni otpad i dr.

Ovakav način odvajanja otpada, osim što nije u redu, isti dovodi do problema u njegovom prikupljanju. Od čistog biootpada može se dobiti kvalitetna kompostna smjesa, dok to nije moguće u slučaju miješanja otpada. Također, umjesto komopstiranja prikupljnog biootpada, isti završi na odlagalištu otpada zbog svoje nečistoće.

U prosincu 2022. godine svim Korisnicima usluge podijeljene su Obavijesti o načinu sakupljanja otpada kao i brošure o odvojenom sakupljanju biootpada u kojima se nalaze sve bitne informacije o sakupljanju otpada u 2023. godinu te o načinu odvojenog sakupljanja biootpada.

Nadalje, na našoj facebook stranici objavljen je video o odvojenom sakupljanju biootpada koji vizualno prikazuje kako se biootpad sakuplja u individualnom, a kako u zajedničkom kućanstvu (stambene zgrade), a koji se u bilo kojem trenutku može pogledati.

Stoga molimo Korisnike da se drže navedenih uputa o odvojenom sakupljanju biootpada kako bi barem djelomično riješili problem, jer samo zajedno možemo učiniti bolje za naš okoliš i bolju budućnost naše djece!