Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Negoslavci

Komunalni otpad Glomazni otpad Papir i karton Plastična i metalna ambalaža Biootpad Staklena ambalaža
Srijedom 08.09., 06.10., 03.11., 01.12., 29.12. 12.09., 10.10., 07.11., 05.12.