Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Negoslavci

Komunalni otpad Glomazni otpad Papir i karton Plastična i metalna ambalaža Biootpad Staklena ambalaža
Srijedom 02.09. 26.01.,23.02.,22.03.,19.04., 17.05.,14.06.,12.07.,09.08., 06.09.,04.10.,01.11.,29.11., 27.12. 20.01., 17.02., 16.03., 13.04., 11.05., 08.06., 06.07., 03.08., 31.08., 28.09., 26.10., 23.11., 21.12 05.01., 02.02., 01. i 29.03, 26.04, 24.05., 21.06., 19.07., 16.08., 13.09., 11.10., 08.11., 06.12. 17.05. i 04.10.