Poslovna jedinica groblje i pogrebne usluge brine se o grobljima kroz održavanje i uređenje zelenih površina, nasada, pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća sa ukupno 7 groblja.

Komunalac upravlja sljedećim grobljima:

- Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata
- Novo groblje Dubrava
- Katoličko groblje
- Pravoslavno groblje
- Katoličko groblje u Sotin
- Pravoslavno groblje u Sotinu
- Groblje u Lipovači

Memorijalno groblje žrtava Domovinskog rata
Usporedno s procesom ekshumacija i identifikacija žrtava pristupilo se i uređenju Groblja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata - današnjeg Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. Po okončanom procesu ekshumacija iz masovne grobnice na Novom groblju u Vukovaru, pristupilo se uređenju groblja, a tijekom 1999. godine groblje je dobilo današnje obrise Aleje poginulih branitelja, Aleje civilnih žrtava, Aleje umrlih HRVI-a i Aleje članova obitelji poginulih hrvatskih branitelja. U sklopu uređenja groblja, projektom je predviđeno uređenje mjesta masovne grobnice, kao i uređenje Memorijalnog prostora sa spomenikom. Na mjestu masovne grobnice postavljeno je 938 bijelih, mramornih, križeva koji predstavljaju broj ekshumiranih žrtava. Na Memorijalnom je trgu, dana 05. kolovoza 2000. godine, svečano otkriveno brončano spomen-obilježje s vječnim plamenom, rad prof. Đurđice Ostoje.
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 16. studenog 2000. godine groblju je utvrđen je status "Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata".

Novo groblje Dubrava
Jedno od 7 gradskih groblja. Naziva se i Bugarsko groblje zbog skupne grobnice bugarskih vojnika iz 2. svjetskog rata. Sastoji se od groblja Dubrava i Dubrava 1. Groblje Dubrava prostire se na 59 861 m2, a novo groblje Dubrava na 87 725 m2. Do danas groblje Dubrava ima 7 589 grobna mjesta i ukupno oko 290 ukopa godišnje.

Katoličko groblje
Na ovom groblju na dostojanstveno način pokapaju se umrli većinom katoličke vjeroispovijesti. Ukupno je na tom groblju oko 4835 grobova. Godišnje se izvrši oko 46 ukopa.

Pravoslavno groblje
Na ovom groblju na dostojanstveno način pokapaju se umrli većinom pravoslavne vjeroispovijesti. Ukupno je na tom groblju oko 1259 grobova. Godišnje se izvrši 12 ukopa.

Katoličko i pravoslavno groblje u Sotinu
Sotin je prigradsko naselje u sastavu grada Vukovara. Na katoličkom groblju ima oko 713 grobova. Godišnje se izvrši 10 ukopa. Na pravoslavnom groblju je ukupno 212 grobova. Godišnje se izvrši 4 ukopa. Na tim grobljima također se nalaze i kapelice za ispraćaj pokojnika.

Groblje u Lipovači
Lipovača je također prigradsko naselje u sastavu grada Vukovara. Ukupno je na tom groblju oko 300 grobova, a godišnje se izvrši 7 ukopa.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Josip Pešić
Tel: +385 32 410 554
Email:
josip.pesic@komunalac-vu.hr