Naše usluge

Održivo gospodarenje otpadom

U poslovnom centru za održivo gospodarenje otpadom sadržane su 3 podjedinice: 1. Čistoća, sakupljanje i prijevoz otpada 2. Zbrinjavanje, oporaba i trgovina otpadom 3. Evidencija i naplata poslova gospodarenja otpadom Čistoća, sakupljanje i prijevoz otpada obavlja poslove čišćenja javnih...

Poslovne jedinice

POSLOVNE JEDINICE: PJ Groblje PJ Tržnice PJ Krajobrazno uređenje i hortikultura PJ Graditeljstvo PJ Vozni park PJ Parking PJ Pogrebne usluge PJ Groblje brine se o grobljima kroz održavanje i uređenje zelenih površina, nasada, pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća sa ukupno 7 groblja...

Uprava

Tvrtka Komunalac d.o.o. osnovna je 1954. godine kao javno poduzeće, a godine 1999. postaje trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivač poduzeća je Grad Vukovar i u njegovom je 100% vlasništvu. Temeljni kapital poduzeća je 6.976.000,00 kn. Odlukom grada Vukovara tvrtka Komunalac...