PJ Graditeljstvo izvodi radove niskogradnje i visokogradnje, odnosno:

 • poslovi građenja i rekonstruiranja javnih cesta
 • poslovi održavanja javnih cesta
 • izvođenje građevinskih radova
 • izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta
 • sanacija i izgradnja odlagališta komunalnog i građevinskog otpada
 • izgradnja plinovodne, vodovodne i kanalizacijske te ostalih infrastrukturnih mreža
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovateljem
 • Proizvodnja proizvoda od metalnih konstrukcija
 • izgradnja hidro građevinskih objekata, odnosno gradnja vodnih građevina
 • izvođenje građevinskih građevinsko obrtničkih, radova unutrašnjeg uređenja
 • izrada konstrukcija od drveta
 • prijevoz građevinskog otpada za potrebe drugih
 • konzalting usluge pri izgradnji te održavanju građevina

Također obavlja sve poslove iskopa, utovara, rasipanja i razastiranja građevinskih i drugih materijala.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Danijel Jurković

Koordinator

Željka Sabo