Poslovna jedinica Graditeljstvo kao komunalnu djelatnost obavlja poslove redovnog odražavanja i sanacija nerazvrstanih cesta te javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, odnosno uređenje pješačkih staza i trgova. Osim komunalne djelatnosti, poslovna jedinica obavlja i tržišnu djelatnost izvođenjem radova, pretežno u niskogradnji, od čega su značajniji projekti na izgradnji i sanaciji kanalizacijskih i vodovodnih mreža, izgradnji cesta i parkinga te energetskoj obnovi. Takve projekte tvrtka priskrbljuje prijavama na javne natječaje ili ugovaranjem za privatne naručitelje putem ponuda.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Josip Pešić
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
josip.pesic@komunalac-vu.hr