Poslovna jedinica Krajobrazno uređenje obavlja poslove hortikulturnog uređenja grada Vukovara te održavanja javnih zelenih površina kao komunalnu djelatnost održavanja javnih zelenih površina. Kroz komunalnu djelatnost održavanja čistoće javnih površina skrbi o ručnom i strojnom čišćenju trgova, šetnica i pješačkih površina, čišćenju igrališta i parkova te pražnjenju koševa za otpatke na javnim površinama. Također kao tržišnu djelatnost nudi usluge hortikulturnog uređenja privatnih okućnica te manjih i većih hortikulturnih projekata na području grada Vukovara te Vukovarsko-srijemske županije. Poslovna jedinca s posebnim pijetetom pruža uslugu održavanja Memorijalnog groblja žrtava domovinskog rata u Vukovara, a putem ugovora s Ministarstvom hrvatskih branitelja priskrbljenog prijavom na javni natječaj.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Mirjana Hodak
Tel: +385 (32) 428 179
Email:
mirjana.hodak@komunalac-vu.hr