Tvrtka Komunalac d.o.o. od 01. svibnja 2017. godine preuzela je poslove pružanja usluge odvoza otpada na području Općine Bogdanovci, odnosno za naselja Svinjarevci, Petrovci i Bogdanovci.

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, korisnicima usluge sakupljanja otpada smatraju se svi korisnici odnosno vlasnici nekretnina na području Općine Bogdanovci. Usluga sakupljanja otpada za korisnike usluge od strane Davatelja usluge uključuje sljedeće:

  • Prikupljanje miješanog komunalnog otpada jedan puta tjedno iz spremnika sa logotipom tvrtke Komunalac d.o.o.
  • Prikupljanje viška otpada (otpada koji ne stane u kantu) putem doplatnih vrećica
  • Prikupljanje papira na kućnom pragu korisnika putem plavih vrećica sa logotipom tvrtke Komunalac d.o.o. (1 vrećica zapremnine 120 litara mjesečno je besplatna)
  • Prikupljanje plastike na kućnom pragu korisnika putem žutih vrećica sa logotipom tvrtke Komunalac d.o.o. (1 vrećica zapremnine 120 litara mjesečno je besplatna)
  • Prikupljanje glomaznog otpada u terminu kojeg odredi Davatelj usluge
  • Prikupljanje odvojeno sakupljenih frakcija otpada (papira, plastike, stakla, metala i tekstila) sa 3 lokacije zelenih otoka na području pružanja usluge, koje određuje Općina Bogdanovci.

Otpad se mora sakupljati putem spremnika Davatelja usluge, koje će Davatelj usluge dodijeliti svim korisnicima na kućni prag. Spremnici za otpad ne smiju se držati na javnim površinama, osim na dan odvoza kada ih je potrebno postaviti ispred kuće, uz rub ceste, na mjesto prikladno za odvoz.

Spremnici Davatelja usluge ne smiju se puniti preko ruba, a višak otpada koji se odloži uz kantu sakupljati će se isključivo putem doplatnih vrećica tvrtke Komunalac d.o.o.

Vrećice za višak otpada mogu se preuzeti u sjedištu tvrtke Komunalac d.o.o., Sajmište 174, Vukovar. Kupnjom doplatne vrećice osigurali ste i zbrinjavanje viška otpada bez dodatne naknade.