Temeljem provedenog postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci, odabira ponude tvrtke Komunalac d.o.o. kao ekonomski najpovoljnije te Odluke Općinskog vijeća Općine Tompojevci o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sa područja Općine Tompojevci tvrtka Komunalac d.o.o. Vukovar nastavlja pružati uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci (naselja: Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci). Koncesija za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci dodjeljuje se na rok od 5 godina.

Otpad se mora sakupljati putem spremnika koje je dodijelila Općina Tompojevci. Spremnici za otpad ne smiju se držati na javnim površinama, osim na dan odvoza kada ih je potrebno postaviti ispred kuće, uz rub ceste, na mjesto prikladno za odvoz.

Preuzimanje kanti za otpad može se izvršiti isključivo osobnim dolaskom u zgradu Općine Tompojevci (A.G. Matoša 1, Tompojevci) svakog radnog dana u periodu od 08:00 do 12:00 sati.

Spremnici se ne smiju puniti preko ruba, a višak otpada koji se odloži uz kantu sakupljati će se isključivo putem doplatnih vrećica tvrtke Komunalac d.o.o.

Vrećice za višak otpada mogu se preuzeti u sjedištu tvrtke Komunalac d.o.o., Sajmište 174, Vukovar. Kupnjom doplatne vrećice osigurali ste i zbrinjavanje viška otpada bez dodatne naknade.