POSLOVNE JEDINICE:

PJ Groblje
PJ Tržnice
PJ Krajobrazno uređenje i hortikultura
PJ Graditeljstvo
PJ Vozni park
PJ Parking
PJ Pogrebne usluge


PJ Groblje brine se o grobljima kroz održavanje i uređenje zelenih površina, nasada, pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća sa ukupno 7 groblja.
PJ Tržnice upravlja tržnim centrom u Borovu Naselju i tržnicom u gradu Vukovaru.
PJ Krajobrazno uređenje i hortikultura održava javne zelene površine, a vrši i usluge uređenja privatnih zelenih površina.
PJ Graditeljstvo obavlja poslove izvođenja građevinskih radova niskogradnje i dr. poslove.
PJ Vozni park upravlja cjelokupnim voznim parkom tvrtke Komunalac, te osigurava potrebna vozila i strojeve za rad.
PJ Parking održava parkirališta i vrši uslugu naplate parkiranja.
PJ Pogrebne usluge vrši usluge ukopa i prijevoza pokojnika.