O nama

O NAMA

Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo
Sajmište 174, 32000 Vukovar

OIB: 83101904488

TEL.: +385 32 428 179
FAX.: +385 32 428 180
e-mail: komunalac-vu@komunalac-vu.hr

Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku pod poslovnim brojem; Tt-99/607-4,
MBS: 030064890

IBAN: HR1725000091102006666 kod Addiko Bank

IBAN: HR3223400091110128666 kod Privredna banka Zagreb d.d.

Uplaćeni iznos temeljnog kapitala 8.036.900,00 kn

Uprava - direktor: Igor Štrangarević, mag. oec.

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo osnovano je 1954. godine kao javno poduzeće, a godine 1999. postaje trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivač trgovačkog društva je Grad Vukovar i u njegovom je 100% vlasništvu.

Društvo ima Upravu i skupštinu. Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, te vodi poslovanje Društva. Uprava na čelu s direktorom, upravlja i organizira djelatnost svih Sektora, Poslovnih jedinica i Odjela, te obavlja druge opće, financijske i kadrovske poslove. Skupština odlučuje o financijskim izvještajima Društva, imenovanju i opozivu člana Uprave i dr. važnim pitanjima.

Sektori i Poslovne jedinice:

  • Sektor Javne usluge (PJ Gospodarenje otpadom, PJ Gradska groblja, PJ Parking i prometno održavanje)
  • Sektor Građenje i održavanje (PJ Krajobrazno uređenje i PJ Graditeljstvo)
  • Sektor za upravljanje imovinom (PJ Vozni park i održavanje, PJ komunalni vozni park, PJ Imovina)
  • Sektor Tržišne djelatnosti (Odjel Komercijalnih poslova i javne nabave)
  • Sektor Zajednički poslovi (Odjel Pravnih i kadrovskih poslova, Odjel računovodstvenih i financijskih poslova, Odjel kontrolinga i općih poslova, Odjel zaštite na radu)
  • Sektor Uprava (Direktor i Tehnički direktor)

USLUGE
Pod Upravom posluju Direktor i Tehnički direktor.

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo, u sklopu PJ Gospodarenje otpadom pruža usluge sakupljanja i prijevoza otpada te upravlja odlagalištem „Petrovačka dola“. PJ Gradska groblja pruža pogrebne usluge te usluge održavanja groblja, PJ Parking i prometno održavanje održava parkirališta te vrši uslugu naplate parkiranja. PJ Krajobrazno uređenje održava javne zelene površine te vrši i usluge uređenja privatnih zelenih površina. PJ Graditeljstvo obavlja poslove izvođenja građevinskih radova niskogradnje i druge poslove.

U sklopu Odjela za komercijalne poslove i javnu nabavu vrši se prodaja pijeska i šljunka.

MISIJA
Naša misija je povezati iskustvo i mladost u donošenju najboljih inženjerskih, ekoloških, ekonomskih i društvenih rješenja, tehnologija i proizvoda, s krajnjim ciljem postizanja najvišeg standarda u mjerilu kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima našega poslovanja.

VIZIJA
Naša vizija povezana je s ostvarenjem naših strateških ciljeva: zaposleni stručni ljudi motivirani za usvajanje i razvoj novih znanja i ideja koje kontinuirano doprinose boljitku našeg poslovanja i čine nas najboljim mogućim izborom za naše korisnike i partnere.