O nama

O NAMA

Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo
Sajmište 174, 32000 Vukovar

OIB: 83101904488

TEL.: +385 32 428 179
FAX.: +385 32 428 180
e-mail: komunalac-vu@komunalac-vu.hr

Registrirano kod Trgovačkog suda u Osijeku pod poslovnim brojem; Tt-99/607-4,
MBS: 3025004

IBAN: HR1725000091102006666 kod Addiko Bank
IBAN: HR32234000091110128666 kod Privredna banka Zagreb d.d.

Uplaćeni iznos temeljnog kapitala 6.976.000,00 kn

Uprava - direktor: Igor Štrangarević oec.

Tvrtka Komunalac d.o.o. osnovana je 1954. godine kao javno poduzeće, a godine 1999. postaje trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivač poduzeća je Grad Vukovar i u njegovom je 100% vlasništvu.

Društvo ima Upravu i skupštinu. Uprava odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga, te vodi poslovanje Društva. Uprava na čelu s direktorom, upravlja i organizira djelatnost svih poslovnih jedinica i odjela, te obavlja druge opće, financijske i kadrovske poslove. Skupština odlučuje o financijskim izvještajima Društva, imenovanju i opozivu člana Uprave i dr. važnim pitanjima.

Poslovne jedinice:

  1. Uprava
    (ured direktora, odjel pravnih poslova i upravljanje ljudskim potencijalima, odjel komercijalnih poslova i javne nabave, odjel računovodstva i financija)
  2. Poslovni centar za održivo gospodarenje otpadom
  3. PJ Groblje
  4. PJ Parking i tržnice
  5. PJ Krajobrazno uređenje i hortikultura
  6. PJ Graditeljstvo

Usluge:
Pod Upravom posluju Ured direktora, Odjel pravnih poslova i upravljanje ljudskim potencijalima, Odjel Komercijalnih poslova i javne nabave, te Odjel računovodstva i financija)

Tvrtka Komunalac, u sklopu PC za održivo gospodarenje otpadom pruža usluge čišćenja, sakupljanja i prijevoza, a također upravlja odlagalištem „Petrovačka dola“. PJ Groblje pruža pogrebne usluge, PJ Parking i tržnice održava parkirališta i vrši uslugu naplate parkiranja te upravlja tržnim centrom u Borovu Naselju. PJ Krajobrazno uređenje i hortikultura održava javne zelene površine, a vrši i usluge uređenja privatnih zelenih površina. PJ Graditeljstvo obavlja poslove izvođenja građevinskih radova niskogradnje i dr. poslove.

U sklopu Odjela za komercijalne poslove i javnu nabavu, vrši se prodaja pijeska i šljunka.

MISIJA
Naša misija je povezati iskustvo i mladost u donošenju najboljih inženjerskih, ekoloških, ekonomskih i društvenih rješenja, tehnologija i proizvoda, s krajnjim ciljem postizanja najvišeg standarda u mjerilu kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima našega poslovanja.

VIZIJA
Naša vizija povezana je s ostvarenjem naših strateških ciljeva: zaposleni stručni ljudi motivirani za usvajanje i razvoj novih znanja i ideja koje kontinuirano doprinose boljitku našeg poslovanja i čine nas najboljim mogućim izborom za naše korisnike i partnere.