Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Tompojevci

Naselja: Berak, Čakovci, Bokšić, Tompojevci, Mikluševci

Komunalni otpad Glomazni otpad Odvoz papira Plastika
Petkom 07. travanj, 15. rujna 27.01., 24.02., 24.03., 21.04., 19.05., 16.06., 14.07., 11.08., 08.09., 06.10., 03.11., 01.12., 29.12. 08.01., 05.02., 05.03., 02.04., 30.04., 28.05., 25.06., 23.07., 20.08., 17.09., 15.10., 12.11., 10.12.