Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Tompojevci

Naselja: Berak, Čakovci, Bokšić, Tompojevci, Mikluševci

Komunalni otpad Glomazni otpad Papir i karton Plastična i metalna ambalaža Biootpad Staklena ambalaža
Petkom 12. travnja i 13. rujna 25.01., 22.02., 22.03., 19.04., 17.05., 14.06., 12.07., 09.08., 06.09., 04.10., 01.11., 29.11., 27.12. 06.01., 03.02., 03.03., 31.03., 28.04., 26.05., 23.06., 21.07., 18.08., 15.09., 13.10., 10.11., 08.12.