Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Tompojevci

Naselja: Berak, Čakovci, Bokšić, Tompojevci, Mikluševci

Komunalni otpad Glomazni otpad Papir i karton Plastična i metalna ambalaža Biootpad Staklena ambalaža
05.,12. i 26.01.,09. i 23.02.,08. i 22.03.,05. i 19.04.,03.,17. i 31.05.,14. i 28.06.,12. i 26.07.,09. i 23.08.,06. i 20.09.,04. i 18.10.,01.,15. i 29.11.,13. i 27.12. 03.09. 25.01.,22.02.,21.03.,18.04., 16.05.,13.06.,11.07.,08.08., 05.09.,03.10.,31.10.,28.11., 26.12. 20.01., 17.02., 16.03., 13.04., 11.05., 08.06., 06.07., 03.08., 31.08., 28.09., 26.10., 23.11., 21.12. 05. i 19.01.,02. i 16.02.,01., 15. i 29.03, 12. i 26.04, 10. i 24.05., 07. i 21.06., 05. i 19.07.,02., 16. i 30.08., 13. i 27.09., 11. i 25.10., 08. i 22.11. , 06. i 20.12. 17.05. i 04.10.