Raspored ukopa

Ukopi danas: 16.10.2019

SAVICA ANDRIJANIĆ

1928 - 2019

Posljednji ispraćaj: 16.10.2019 u 14:00 h

Novo groblje Dubrava