Raspored ukopa

Ukopi danas: 24.11.2017

STJEPAN BUDJAKI

1935 - 2017

Posljednji ispraćaj: 24.11.2017 u 14:00 h

Novo groblje Dubrava

MILE VULETIĆ

1932 - 2017

Posljednji ispraćaj: 24.11.2017 u 13:00 h

Novo groblje Dubrava

Ukopi sutra: 25.11.2017

MIHAJLO HAJNAL

1931 - 1993

Posljednji ispraćaj: 25.11.2017 u 12:00 h

Staro katoličko groblje u Vukovaru