Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017), informacije iz registra Ugovora o javnoj nabavi, dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik, odabirom u rubrici Registar ugovora.

Nakon otvaranja stranice u polje naručitelj upišete naziv: Komunalac d.o.o., Vukovar i nakon što definirate željeno razdoblje kliknite na gumb 'Kreiraj izvješće'.