PJ Vozni park tvrtke Komunalac:

 • koordinira i organizira rad voznog parka
 • brine o ispravnosti, održavanju, stanju voznog parka
 • vodi evidenciju i provodi periodični i tehnički pregled svih vozila unutar voznog parka te prati osiguranja vozila i strojeva
 • vodi elektronsku evidenciju vozila i strojeva u koju evidentira sve promjene za pojedino vozilo ili stroj (popravke, ugrađene dijelove, izmjene ulja, filtra, izmjene žarulja, održavanje filtra, podmazivanje, izmjene guma i sl.)
 • evidentira svaki kvar na vozilu ili stroju
 • dogovara termine za redovne servise, vanredne servise te isporuku rezervnih dijelova
 • sudjeluje u organizaciji optimalnog korištenja vozila i strojeva
 • vrši nadzor nad vozilima glede oštećenja i urednosti vozila
 • usklađivanja djelovanja voznog parka sa pozitivnim propisima
 • svakodnevno zadužuje vozila na korištenje, te po završetku rada obavlja prihvat istih sukladno važećim propisima
 • kontrolira pravilno rukovanje vozilima
 • GPS – sustav praćenje vozila i kontrole goriva