Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Bogdanovci

Naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci 

Komunalni otpad Glomazni otpad Papir i karton Plastična i metalna ambalaža Biootpad Staklena ambalaža
Petkom 13. travanj i 14. rujna 26.01., 23.02., 23.03., 20.04., 18.05., 15.06., 13.07., 10.08., 07.09., 05.10., 02.11., 30.11., 28.12. 06.01., 03.02., 31.03., 28.04., 26.05., 23.06., 21.07., 18.08., 15.09., 13.10., 10.11., 08.12.