Putem dolje navedenih tablica možete pogledati datum odvoza komunalnog i glomaznog otpada te papira. Koristite pretraživač kako bi našli Vašu ulicu.

Općina Bogdanovci

Naselja: Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci 

Komunalni otpad Glomazni otpad Papir i karton Plastična i metalna ambalaža Biootpad Staklena ambalaža
Petkom 04.09. 26.01.,23.02.,22.03.,19.04., 17.05.,14.06.,12.07.,09.08., 06.09.,04.10.,01.11.,29.11., 27.12. 20.01., 17.02., 16.03., 13.04., 11.05., 08.06., 06.07., 03.08., 31.08., 28.09., 26.10., 23.11., 21.12 05. i 19.01.,02. i 16.02.,01., 15. i 29.03, 12. i 26.04, 10. i 24.05., 07. i 21.06., 05. i 19.07.,02., 16. i 30.08., 13. i 27.09., 11. i 25.10., 08. i 22.11. , 06. i 20.12. 17.05. i 04.10.