Edukativna knjižica "Odvajam, čuvam i štedim"

Status: Završen

Opis projekta: Informiranje građana o otpadu ključno je za uspostavu dobrog sustava primarne selekcije otpada i gospodarenja otpadom općenito. Započevši projekt primarne selekcije otpada u gradu Vukovaru, Grad Vukovar i tvrtka Komunalac d.o.o. radi informiranja građana prijavili su u travnju 2015. godine na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Projekt pod nazivom „Odvajam, čuvam i štedim“ koji podrazumijeva izradu edukativno-informativnih knjižica s ciljem informiranja o sakupljanju otpada u Gradu Vukovaru. Na temelju prijavljenog projekta odobrena je izrada 10.300 komada edukativno-informativnih knjižica čija je ukupna vrijednost projekta 55.748,75 kn, od čega Fond sufinancira 80% ukupnog iznosa (35,679.20 kn), dok preostali dio financira Grad Vukovar (20,069.55 kn).

Fond: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ukupna vrijednost (kn sa PDV-om): 55.748,75 kn

Sufinancirano od strane Fonda: 35.679,20 kn

% od osnovice: 80 %

Iznos komunalac: 0,00 kn

Iznos Grad Vukovar: 20.069,55 kn

Datum početka projekta: 15. lipnja 2015.

Datum završetka projekta: siječanj 2016.

Svojstva projekta: Završen