Tvrtka Komunalac d.o.o. pravnim osobama pruža uslugu sakupljanja papira i plastične ambalaže

Svim pravnim osobama na području Grada Vukovar, odnosno korisnicima javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, tvrtka Komunalac d.o.o. nudi uslugu...

Saznaj više  

Održana je svečana smotra zimske službe i izvlačenje dobitnika nagradne igre "STIŽE ZIMA SIGURNOST ŽELIMO SVIMA" 2018. godine

Smotrom zimske službe održanom na parkiralištu hotela Dunav u Vukovaru dana 15. studenog 2018. g., djelatnici Komunalaca poslagali su vozila i mehanizaciju kako bi...

Saznaj više  

PAYDO: Moj parking pomoćnik

Mobilna i web aplikacija koja ti omogućava brzo i jednostavno plaćanje parkiranja, bez dodatnih troškova. Paydo je brza i jednostavna aplikacija koja ti omogućuje...

Saznaj više  

Tvrtka Komunalac za "zeleniju" budućnost grada Vukovara

Vlada Republike Hrvatske donijela je dugo očekivanu Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, sukladno kojoj su sve općine i gradovi u RH dužne prilagoditi sustav...

Saznaj više  

Izmjene u organizaciji i načinu naplate parkiranja

Poštovani korisnici, Obavještavamo Vas da od 16. srpnja 2018. godine parkirališta u gradu Vukovaru podijeljena su u 2 zone, te se uvodi naplata za autobuse. ZONA 1 ...

Saznaj više  

Tvrtki Komunalac predano na upravljanje reciklažno dvorište u Mikluševcima

Tvrtka Komunalac d.o.o. od srpnja ove godine pruža javnu uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci u okviru Ugovora o...

Saznaj više  

Projekt VU-ECO

Strateški plan razvoja tvrtke Komunalac d.o.o. sadržan u video filmu u trajanju od 4 minute možete pogledati na linku.

Saznaj više