PJ Parking zadužena je za održavanje parkirališta i naplatu parkirnih mjesta. Odlukom o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalnih djelatnosti (Službeni vjesnik Grada Vukovara 08/12), tvrtka Komunalac održava parkirališta na području Grada Vukovara.

Pravilnikom o organizaciji i naplati parkiranja (Službeni vjesnik Grada Vukovara 01/10) određena je parkirališna zona, vremensko ograničenje trajanja parkiranja i naplate, cijene parkirališnih karata i način korištenja parkirališnih karata, te nadzor nad parkiranjem. U gradu Vukovaru postoji samo jedna zona za sva parkirališta.

Kontrolu parkiranja obavljaju djelatnici Komunalca tj. kontrolori.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Gordan Maul
Tel: +385 32 638 529
Email:
gordan.maul@komunalac-vu.hr