Raspored ukopa

Raspored ukopa na gradskim grobljima pogledajte: ovdje

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Damir Jukić
Tel: +385 (32) 410 554
Email:
damir.jukic@komunalac-vu.hr

Ostali

Služba za korisnike i naplatu
Tel: +385 (32) 410 654
Email:

Ostali

Služba za korisnike i naplatu
Tel: +385 (32) 410 559
Email: