Putem priloženih datoteka možete vidjeti dokumentaciju vezanu za javnu nabavu usluga u 2022. godini.