ZA PROVEDBU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU KAMIONA KIPERA S KRANOM PUTEM FINANCIJSKOG LEASINGA

Evidencijski broj nabave: E-MV-11/15