Raspored ukopa

Ukopi sutra:

Ivica Lehrmajer

1942 - 2024

Posljednji ispraćaj: 15.07.2024 u 11:00 h

Pogrebi zadnjih 30 dana:

Ime i prezime pokojnika Godina rođenja Godina smrti Datum ispraćaja Groblje
Ivica Lehrmajer 1942 2024 15.07.2024 Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata
Darinka Sič 1938 2024 12.07.2024 Novo groblje Dubrava
Petar Hodovanj 1945 2024 10.07.2024 Katoličko groblje u Sotinu
Petar Beleš 1951 2024 10.07.2024 Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata
Andjelka Kupina 1949 2024 10.07.2024 Katoličko groblje Vukovar stari
Vida Pištelek 1931 2024 08.07.2024 Katoličko groblje Vukovar stari
Bernada Kasalo-Banić 1945 2024 05.07.2024 Katoličko groblje Vukovar stari
Stojan Ivančević 1934 2024 04.07.2024 Novo groblje Dubrava
Josip Soldo 1957 2024 04.07.2024 Novo groblje Dubrava
Ivan Bilić 1948 2024 02.07.2024 Novo groblje Dubrava
Zorka Gažo 1934 2024 01.07.2024 Novo groblje Dubrava
Marija Mihaljević 1941 2024 17.06.2024 Novo groblje Dubrava