Raspored ukopa

*

Pogrebi zadnjih 30 dana:

Ime i prezime pokojnika Godina rođenja Godina smrti Datum ispraćaja Groblje
MITO BOŽINOVSKI 1945 2021 19.10.2021 Novo groblje Dubrava
LJUBIŠA ŽIVKOVIĆ 1948 2021 18.10.2021 Groblje u Lipovači
MARIJA VUKOJEVIĆ 1943 2021 18.10.2021 Novo groblje Dubrava
BINGULAC RADOJKA 1928 2021 16.10.2021 Novo groblje Dubrava
JANKO GRNJA 1933 2021 15.10.2021 Novo groblje Dubrava
ZORICA POPOVIĆ 1951 2021 13.10.2021 Novo groblje Dubrava
MARKO MATKOVIĆ 1955 2021 12.10.2021 Novo groblje Dubrava
STANKA OREŠČANIN 1943 2021 11.10.2021 Pravoslavno groblje u Vukovaru
BLANKA NADAŠ 1945 2021 11.10.2021 Novo groblje Dubrava
ZLATKO MALECKI 1966 2021 09.10.2021 Novo groblje Dubrava
IVICA JAKUMETOVIĆ 1947 2021 06.10.2021 Staro katoličko groblje
ANĐELKA ŠUKIĆ 1948 2021 06.10.2021 Groblje u Lipovači
IVAN LONČAR 1934 2021 05.10.2021 Novo groblje Dubrava
VERA GVOZDANOVIĆ 1949 2021 05.10.2021 Novo groblje Dubrava
STIPAN SOTINAC 1951 2021 04.10.2021 Groblje u naselju Lipovača
JASNA POŠTIĆ 1935 2021 04.10.2021 Novo groblje Dubrava
PERO ADŽAGA 1947 2021 02.10.2021 Novo groblje Dubrava
KOSOVKA PILIPOVIĆ 1951 2021 02.10.2021 Novo groblje Dubrava
ZLATA BOŠNJAK 1946 2021 30.09.2021 Novo groblje Dubrava
STANA MILIČEVIĆ 1951 2021 28.09.2021 Novo groblje Dubrava