Sanacija odlagališta otpada "Petrovačka dola"

Status: U tijeku

Opis projekta: Sanacija odlagališta otpada „Petrovačka dola“ je projekt čija je procijenjena vrijednost ukupno 30 milijuna kuna, od čega je 90% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dok preostali dio financira Grad Vukovar. Projekt sanacije odlagališta započeo je 2008. godine i odvija se u 5 faza (sanacija postojećeg odlagališta otpada uz izgradnju nove plohe za odlaganje otpada, izgradnja plohe za odlaganje otpada koji sadrži azbest, izgradanja reciklažnog dvorišta, izgradnja nove plohe za odlaganje otpada i izgradnja sotrirnice i pretovarne stanice). Trenutno se izvode radovi na I., II. i IV. fazi sanacije čija je ukupna procijenjena vrijednost 11.250.000,00 kn, od čega je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirano 90% iznosa, dok preostali dio snosi Grad Vukovar. Izvođač radova na ovoj fazi sanacije je tvrtka Sokol d.o.o. Vinkovci, a tvrtka Komunalac d.o.o. Vukovar, podizvoditelj je radova.

Fond: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ukupna vrijednost (kn sa PDV-om): 11.250.000,00 kn

Sufinancirano od strane Fonda: 8.100.000,00 kn

% od osnovice: 90 %

Iznos komunalac: 0,00 kn

Iznos Grad Vukovar: 3.150.000,00 kn

Datum početka projekta: 01. listopada 2014.

Svojstva projekta: U tijeku