Oprema za elektronsku evidenciju odvoza otpada

Status: Završen

Opis projekta: Riječ je o projektu Grada Vukovara, tvrtke Komunalac d.o.o. i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji podrazumijeva nabavku opreme za elektronsku evidenciju odvoza otpada vrijednim ukupno 496.998,75 kn, od čega Fond sufinancira 75.45% vrijednosti opreme u iznosu od ukupno 300.000,00 kn, dok Grad Vukovar osigurava preostali dio od 97.599,00 kn, a tvrtka Komunalac d.o.o. 99.399,75 kn. Projekt uključuje nabavku 4 komada sustava za automatsku identifikaciju pri sakupljanju otpada te instalaciju kompleta opreme na vozilo i aktivaciju sustava, 8000 komada RFID tagova za posude, 150 komada RFID tagova za kontejnere, 8150 komada naljepnica za spremnik sa ispisanim podatcima o korisniku, 2 ručna čitača barcode oznaka, aplikaciju za obradu i prikupljanje podataka, 2 komada alata za montažu RFID tagova na posude te instalaciju 4 kompleta opreme na vozilo i aktivaciju sustava. Aktivacija sustava elektronske evidencije odvoza otpada na području Grada Vukovara omogućit će bolje i preglednije praćenje sustava prikupljanja otpada te bolju uslugu korisnicima. Kako se trenutno vodi ručna evidencija odvoza otpada, sustav će omogućiti i brže obavljanje posla, kao i smanjenje mogućnosti pogreške, a svi evidentirani odvozi biti će u budućnosti ispisani na računima korisnika.

Fond: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ukupna vrijednost (kn sa PDV-om): 496.998,75 kn

Sufinancirano od strane Fonda: 300.000,00 kn

% od osnovice: 80 %

Iznos komunalac: 99.399,75 kn

Iznos Grad Vukovar: 97.599,00 kn

Datum početka projekta: 02. rujna 2015

Svojstva projekta: Završen