Nabavka električnih tricikala

Status: Završen

Opis projekta: Grad Vukovar i tvrtka Komunalac tijekom 2015. godine osigurali su znatna sredstva u nabavku različite komunalne opreme kako bi građanima osigurali uredniji, čistiji i zdraviji život u gradu Vukovaru, a nabavka novih električnih komunalnih triciklova samo je jedan u nizu tih projekata. U sklopu javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrtka Komunalac d.o.o. prijavila je projekt poticanja čistijeg transporta za nabavku 5 komunalnih električnih triciklova. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 145.625,00 kn, od čega je Fond odobrio sufinanciranje projekta u iznosu od 80% ukupne vrijednosti (93,200.00 kn), dok preostali dio snosi tvrtka Komunalac (52,425.00 kn). Električni tricikli omogućavaju bržu intervenciju na terenu i učinkovitije obavljanje posla, a ujedno daju doprinos u zaštiti okoliša u smislu smanjene potrošnje ugljikovog dioksida.

Fond: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ukupna vrijednost (kn sa PDV-om): 145.625,00 kn

Sufinancirano od strane Fonda: 93.200,00 kn

% od osnovice: 80 %

Iznos komunalac: 52.425,00 kn

Iznos Grad Vukovar: 0,00 kn

Datum početka projekta: 11. kolovoza 2015.

Datum završetka projekta: studeni 2015.

Svojstva projekta: Završen