Pravila poslovnog ponašanja

Datum objave: 24.02.2017.

Direktor društva Komunalac d.o.o. Vukovar, temeljem svojih zakonskih ovlaštenja i u skladu s ovlastima koje proizlaze iz Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala s ograničenom odgovornošću dana 08. svibnja 2015. godine donio je i objavljuje pravila poslovnog ponašanja.