Cjenici

Na temelju članka 27. Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala - društvo s ograničenom odgovornošću, Direktor društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara, dana 20. prosinca 2018. god. donosi ODLUKU O PRODAJNIM CIJENAMA DROBLJENOG KAMENA.