Cjenici

Na temelju članka 27. Izjave o pretvorbi javnog poduzeća Komunalac Vukovar u društvo kapitala društvo s ograničenom odgovornošću, direktor društva Komunalac d.o.o. iz Vukovara, dana 22. ožujka 2020. godine donosi sljedeću Odluku o cijenama gotovih proizvoda na groblju.

Ovom se odlukom određuju cijene gotovih proizvoda na groblju kao i uvjeti plaćanja.

Više detalja možete vidjeti putem dokumenta iz priloga.

Vaš Komunalac d.o.o. Vukovar