Započeo pilot projekt kompostiranja u OŠ. Mitnica

Datum objave: 26.05.2017.

Sukladno razvojnoj strategiji tvrtke Komunalac d.o.o. u pogledu provedbi aktivnosti na smanjenju nastanka otpada u gradu Vukovaru, tvrtka Komunalac d.o.o. održala je 25. svibnja 2017. godine prvu edukativnu radionicu o kompostiranju otpada u prostorima Osnovne škole Mitnica u Vukovaru.

Kompostiranje otpada temeljna je odredba nacionalnog Plana gospodarenja otpadom u pogledu gospodarenja biorazgradivim otpadom donesenog početkom 2017. godine. Usvajanjem predmetnog Plana, osim nastavka djelovanja na već započetim aktivnostima u pogledu gospodarenja otpadom, tvrtka Komunalac d.o.o. započela je provedbu aktivnosti na poticanju kompostiranja biorazgradivog otpada u gradu Vukovaru.

Tako je u prostorima Osnovne škole Minica u Vukovaru održana prva edukativna radionica u okviru provedbe pilot projekta kompostiranja biorazgradivog otpada na području grada Vukovara. U okviru predmetne radionice tvrtka Komunalac d.o.o. donirala je školi drveni komposter kojeg su izradili djelatnici Komunalca te su tako učenici 3. razreda osim teorijskog dijela, naučeno znanje primijenili i na licu mjesta, a aktivno sudjelovanje i zainteresiranost učenika za provedbu ovakvih aktivnosti, prvi su pozitivni pokazatelj uspješne provedbe ovoga projekta.

Radionici su nazočili direktor Komunalca Igor Štrangarević, tehnički direktor Komunalca Dario Tišov, ravnateljica Osnovne škole Mitnica Dubravka Lemac, učitelji i učenici Osnovne škole Mitnica.

Tvrtka Komunalac nastaviti će provedbu aktivnosti na poticanju kompostiranja otpada u gradu Vukovaru, kako s djecom tako i s odraslima, a planirana je izrada dodatnih ručno izrađenih kompostera tvrtke Komunalac, kako za potrebe škola i vrtića, tako i za potrebe višestambenih zgrada na području grada.