Vukovarci recikliraju na kućnom pragu

Datum objave: 27.01.2017.

Poštujući zakonske odredbe koje propisuju provedbu aktivnosti na povećanju količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada čija se vrijedna svojstva mogu ponovno iskoristiti u različitim postupcima recikliranja i oporabe otpadnih materijala, Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. nastavljaju projekt implementacije spremnika za odvojeno sakupljanje otpada u gradu Vukovaru.

Nakon osiguravanja zelenih kanti i plavih vrećica individualnim domaćinstvima na području grada, aktivno se radi i na rješavanju problema odlaganja otpada višestambenih zgrada. Osim implementacije polupodzemnih kontejnera kako za odlaganje miješanog, tako i ostalih vrsti otpada u užem dijelu centra grada, građanima višestambenih zgrada osigurava se i tzv. primarna selekcija otpada „na kućnom pragu“. Kako bi u potpunosti odvojili papir i karton iz miješanog otpada, na ulaze višestambenih zgrada postavljaju se plave kante namijenjene upravo odvajanju papira i kartona.

Na plavim kantama nalaze se edukativne naljepnice u vidu uputa o pravilnom prikupljanju papirnog otpada, uz koje dolazi i informacija o odvozu sakupljenog papira kako bi se korisnici što lakše prilagodili radu na povećanju udjela sakupljenog iskoristivog otpada, a sve radi ispunjenja zajedničkog obvezujućeg cilja – smanjiti količine proizvedenog miješanog komunalnog otpada na području grada Vukovara!

Nakon implementacije spremnika u užem dijelu centra grada, tijekom godine slijedi preslikavanje istog sustava prikupljanja otpada na Borovo Naselje te nabavka dodatnih spremnika za ostale vrste otpada kojeg se može ponovno iskoristiti, što je ujedno i preduvjet za izgradnju prve sortirnice korisnog komunalnog otpada na području grada Vukovara planirane početkom 2018. godine.