Tvrtka Komunalac d.o.o. nastavlja pružati javnu uslugu sakupljanja otpada na području Općine Tompojevci

Datum objave: 09.10.2023.

Temeljem provedenog postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci, odabira ponude tvrtke Komunalac d.o.o. kao ekonomski najpovoljnije te Odluke Općinskog vijeća Općine Tompojevci o davanju koncesije za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada sa područja Općine Tompojevci tvrtka Komunalac d.o.o. Vukovar nastavlja pružati uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci. Koncesija za obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tompojevci dodjeljuje se na rok od 5 godina.

O nastalim izmjenama i novom Cjeniku tvrtka Komunalac detaljnije će obavijestiti sve Korisnike usluge s područja Općine Tompojevci putem obavijesti koju će Korisnicima podijeliti na njihova obračunska mjesta.

Za sve eventualne informacije rado Vam stojimo na raspolaganju!

Vaš Komunalac d.o.o.