Radovi na sanaciji dijela ulice SR Njemačke od križanja s Dugom ulicom do Bogdanovačke

Datum objave: 21.09.2020.

Poštovani sugrađani.

Ovim putem Vas obavještavamo o početku izvođenja radova na sanaciji dijela ulice SR Njemačke od križanja s Dugom ulicom do Bogdanovačke. Promet će privremeno biti obustavljen za sva vozila osim za stanare te će se koristiti obilazni pravac preko ulice Eugena Kvaternika.

Radovi će započeti u srijedu 23. rujna 2020. godine, a predviđeno trajanje istih je 60 dana.

Vaš Komunalac Vukovar