Prvo reciklažno dvorište i nova kazeta za odlaganje otpada u Vukovaru

Datum objave: 22.07.2016.

Još jedan u nizu projekata Grada Vukovara i tvrtke Komunalac d.o.o. iz sektora zaštite okoliša je sanacija odlagališta otpada „Petrovačka dola“ te izgradnja reciklažnog dvorišta „Petrovačka dola“, koje su 22. srpnja 2016. godine prikladno otvorili gradonačelnik Ivan Penava, zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček i načelnica sektora za zaštitu okoliša u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Čilić.

Investicija izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta vrijedna je sveukupno 1.896.552,00 kn od čega je 80% sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok preostali iznos financira Grad Vukovar.
Načelnica sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić pohvalila je Grad Vukovar i tvrtku Komunalac rekavši kako su vrlo aktivni i da su njihovi projekti jedni od boljih u RH. “Fond će i dalje podržavati sve projekte koji se odnose na gospodarenje otpadom, odnosno zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Grad Vukovar nam je uistinu dobar partner i suradnja je jako dobra”, rekla je Čilić.

Prije službenog otvorenja reciklažnog dvorišta, direktor Komunalca d.o.o., Igor Štrangarević upoznao je nazočne s projektom izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta te trenutnim tijekom radova na sanaciji odlagališta otpada. “Sanacija odlagališta još je jedan od provedbenih projekata Grada Vukovara čija je ukupna procijenjena vrijednost 30.000.000,00 kuna, a sanacija se odvija u 5 faza. Trenutno su u tijeku radovi na I., II. i Iv. fazi sanacije u vrijednosti 11.250.000,00 kuna, od čega 90% sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ove faze sanacije podrazumijevaju zatvaranje postojeće kazete za odlaganje otpada, izgradnju prometnica oko odlagališta otpada, izgradnju obodnih kanala, sabirnog bazena i druge popratne sadržaje. Uz novoizgrađenu kazetu za odlaganje otpada te reciklažno dvorište, na lokaciji odlagalištu otpada planirana je i izgradnja sortirnice te kompostane otpada, kao i obrada građevinskog otpada”, rekao je direktor Štrangarević.

Reciklažno dvorište u Vukovaru namijenjeno je korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada u Gradu Vukovaru, koji će od početka rujna na reciklažno dvorište moći besplatno odložiti preko 40 vrsti problematičnog otpada koji nastaje u domaćinstvima kao što su gume, toneri, električna oprema, baterije, lijekovi, žarulje i dr. te tako dati svoj osobni doprinos u podizanju ekološkog standarda i zaštiti okoliša u gradu Vukovaru.