Privremene mjere u prijemu i radu sa strankama

Datum objave: 17.03.2020.

Sukladno odluci Ministarstva zdravstva o proglašavanju opasnosti od epidemije zarazne bolesti COVID-19, a u cilju suzbijanja širenja bolesti, Grad Vukovar privremeno uvodi sljedeće mjere u prijemu i radu sa strankama u upravnim tijelima Gradske uprave i tvrtki u vlasništvu Grada.

Od utorka, 17. ožujka 2020. godine sva komunikacija odvijat će se putem telefona i elektronske pošte. Stranke će se u uredima primati isključivo u terminima unaprijed dogovorenima putem telefona ili elektronske pošte s nadležnim referentom za njihov problem/potrebu.

Gradske tvrtke, Vodovod grada Vukovara d.o.o., Komunalac d.o.o.i Tehnostan d.o.o. također su pozvale korisnike usluga da komunikaciju obavljaju telefonom ili elektroničkom poštom, a sve u cilju suzbijanja koronavirusa, zaštite i djelatnika i građana.

Više informacija možete naći na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

Vaš Komunalac Vukovar

Foto: JoPanuwatD@Depositphotos