Politike kvalitete, upravljanja i informacijske sigurnosti

Datum objave: 10.05.2021.

Poštovani.

Tvrtka Komunalac d.o.o. ovim putem objavljuje sljedeće politike: Politika kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti na radu za sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001), sustav upravljanja okolišem (ISO 140001) i sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (ISO 45001). Politiku sustava upravljanja energijom za sustav upravljanja energijom (ISO 50001). Politiku informacijske sigurnosti za sustav upravljanja sigurnosti informacija (ISO 27001).

Putem datoteka u prilogu možete pregledati i preuzeti navedene dokumente.

Vaš Komunalac d.o.o. Vukovar