OBAVIJEST KORISNICIMA!

Datum objave: 14.10.2022.

Poštovani korisnici,

od 01.11.2022. godine na snagu stupa novi Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području grada Vukovara koji donosimo u nastavku kao i Očitovanje na prijedlog cjenika i Odluku o davanju suglasnosti na predloženi cjenik.

Vaš Komunalac d.o.o. Vukovar