Komunalac d.o.o. dobio koncesiju za sakupljanje otpada na području Općine Bogdanovci

Datum objave: 15.05.2017.

Značajno zajedničko ulaganje Grada Vukovara i tvrtke Komunalac d.o.o. u komunalnu infrastrukturu u posljednje dvije godine urodilo je plodom – tvrtka Komunalac d.o.o. dobila je koncesiju za odvoz komunalnog otpada izvan područja grada Vukovara, točnije, na području Općine Bogdanovci.

Znajući da je sakupljanje i briga o otpadu primarna djelatnost gradske tvrtke Komunalac d.o.o. na dobrobit grada Vukovara i njegovih građana, Grad Vukovar i Komunalac su u protekle dvije godine u suradnji sa Fondovima uložili značajna sredstva, točnije preko 20 milijuna kuna upravo u nabavku i modernizaciju vozila i opreme tvrtke Komunalac d.o.o.. Najznačajniji projekt, koji je uz ostale provedene i planirane projekte, dio razvojne strategije Grada Vukovara i tvrtke Komunalac d.o.o. u pogledu gospodarenja otpadom, odnosi se dakako na nabavku 3 nova komunalna vozila ukupne vrijednosti 5.240.000 kn, a koja su zbog značajno manjeg doprinosa onečišćenju okoliša i manje potrošnje goriva namijenjena sakupljanju otpada na području Grada Vukovara.

Kako smo novim vozilima osigurali ekološkiju, učinkovitiju i značajno bolju uslugu sakupljanja otpada za građane grada Vukovara, postojeća vozila su se uz dodatno ulaganje osposobila za daljnje sakupljanje otpada i izvan granica Grada Vukovara. Tako je tvrtka Komunalac d.o.o. uz ostale komunalne tvrtke napokon postala ravnopravni ponuditelj na javnim natječajima za davanje koncesija za uslugu sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Prijavom na nekoliko takvih natječaja u posljednjih godinu dana, tvrtka Komunalac d.o.o. proteklog mjeseca izabrana je kao najpovoljniji ponuditelj na javnom natječaju za davanje koncesije za sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada sa područja Općine Bogdanovci. Tako od 01. svibnja 2017. godine tvrtka Komunalac d.o.o. obavlja poslove sakupljanja otpada na području Općine Bogdanovci, odnosno za naselja Bogdanovci, Petrovci i Svinjarevci, i to na period od 5 godina.

Dobivanje koncesija za sakupljanje i zbrinjavanje otpada i izvan granica Grada Vukovara, osim značajnijih prihoda gradske tvrtke, važno je i radi realizacije strateškog VU-ECO projekta u sklopu kojeg je planirana izgradnja reciklažnog centra koji će imati iznimno značenje za grad Vukovar, ali i za stale susjedne općine u pogledu rješavanja problema otpada. Naime, većim količinama sakupljenog otpada postići će se veća i bolja isplativost samog reciklažnog centra, a sve to zasigurno će potaknuti i otvaranje novih radnih mjesta upravo na poslovima gospodarenja otpadom, koji nedvojbeno imaju velikog potencijala u budućnosti.