Izjava o pristupačnosti

Datum objave: 21.09.2020.

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo na mrežnom mjestu https://www.komunalac-vu.hr/

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice u većoj mjeri su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti koje su pregledane i odobrene od nacionalnih krovnih udruga osoba s invaliditetom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Implementacijom novih WEB stranica tvrtke nije obuhvaćena izrada Accesibility Sidebar Helper-a, te je dio pristupačnosti osiguran kroz same funkcionalnosti Windows sučelja i Internet preglednika koji korisnik koristi. Nastavno na zahtjeve Zakona o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernica CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti u budućem periodu je planirano postavljanje UserWay plug-ina za pristupačnost.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

• pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

• dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

• pdf datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21.09.2020.g. primjenom metode samoprocjene koju je provelo trgovačko društvo Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo.

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete poslati službeniku za informiranje trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo – Miroslav Mudri, mag.iur.:

- telefonom na broj: +38532 428-179

- elektroničkom poštom: szi@komunalac-vu.hr

- poštom na adresu: Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Sajmište 174, HR-32 000 Vukovar.

Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo je dužno na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavljaju Inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje

putem telefona broj +3851 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr (www.pristupinfo.hr)

Foto: Gajus-images@depositphotos