Izgradnja parkirališta i pješačke staze u ulici Alojzija Stepinca u Iloku

Datum objave: 20.03.2020.

Sukladno provedenoj javnoj nabavi i temeljem potpisanog ugovor između Grada Iloka i naše tvrtke Komunalac d.o.o. Vukovar djelatnici Poslovne jedinice graditeljstvo izvode radove na izgradnji parkirališta i pješačke staze u ulici Alojzija Stepinca u Iloku.

Ovo parkiralište pokraj iločkog katoličkog groblja projektirano je za jednosmjerni promet, a sadržavati će 34 parkirna mjesta te 2 dodatna mjesta za invalide.

Odvodnja oborinskih voda s parkirališta realizirana je jednostrešnim poprečnim nagibom od 2,5% prema betonskim rubnjacima, a koji vodu usmjeravaju prema slivnicima. Razlika u visini terena riješena je izgradnjom potpornog zida. Dodatno, biti će izvedena i pješačka staza u svrhu nesmetane komunikacije pješaka izvan zone parkiranja.

Vaš Komunalac Vukovar