Anketa o zainteresiranosti Korisnika usluge za uslugu odvojenog sakupljanja biootpada

Datum objave: 03.06.2020.

Poštovani korisnici,

obveza tvrtke Komunalac d.o.o. kao Davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Vukovara jest, između ostalog, osigurati Korisnicima usluge prikupljanje biorazgradivog otpada.

Upravo u tom cilju Vas molimo da izvojite nekoliko minuta Vašeg vremena te popunite kratku anketu koja se odnosi na Vašu zainteresiranost kao Korisnika usluge za predaju biootpada Komunalcu putem spremnika, odnosno kompostiranje biootpada u vlastitom vrtu/dvorištu putem kompostera, kojeg bi Korisnici ukoliko se odluče za isti dobili besplatno na korištenje.

Više o samom procesu te korisnim savjetima za kompostiranje možete pronaći na ovoj poveznici: Što sa biootpadom?

Anketu o zainteresiranosti Korisnika usluge za uslugu odvojenog sakupljanja biootpada možete naći ispod ovog teksta ili putem sljedeće poveznice: Anketa o zainteresiranosti Korisnika usluge za uslugu odvojenog sakupljanja biootpada.

Važno je da ispunite sva navedena polja i kliknete na gumb 'Podnesi'.

Vaš Komunalac Vukovar