SLUŽBA ZA EVIDENCIJU I NAPLATU POSLOVA GOSPODARENJA OTPADOM

Tel: +385 32 638 757
e-mail: info@komunalac-vu.hr

Radno vrijeme:
Od ponedjeljka do petka: 07:00 - 14:30 sati

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Referent

Služba za korisnike
Tel: +385 32 638 757
Email:
info@komunalac-vu.hr