Čistite kuću, stan, dvorište ili podrum i pojavile su vam se veće količine otpada kojeg je potrebno zbrinuti?

Za veće količine otpada na privatnom posjedu tvrtka Komunalac d.o.o. vrši uslugu najma spremnika zapremnine 5 i 7 m3, uslugu utovara otpada prema potrebi, kao i uslugu čišćenja lokacije. Usluge uklanjanja veće količine otpada mogu se naručiti svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 15:00 sati;

  • osobnim dolaskom u upravnu zgradu Komunalca (Sajmište 174, Vukovar)
  • telefonom na broj 032/638-511
  • e-mailom na adresu: komunalac-vu@komunalac-vu.hr.

Nakon što se zatraži odvoz veće količine otpada, održava se dogovor sa strankom, te slijedi izvođenje radova.Što ako uočite veće količine odloženog otpada na javnoj površini?
Ukoliko se radi o nastaloj "divljoj deponiji" koju uočite na javnoj površini, potrebno se obratiti Gradu Vukovaru, Odjelu, graditeljstvo i zaštitu okoliša, na broj telefona 032/456-582.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Ivan Smolčić
Tel: +385 (32) 638 511
Email:
ivan.smolcic@komunalac-vu.hr