Odvoz glomaznog otpada obavljat će se od mjeseca ožujka do mjeseca listopada, sukladno rasporedu odvoza za pojedinu ulicu.

Pravo na besplatan odvoz glomaznog otpada (do 10m3 otpada pripremljenog za odvoz) korisnik usluge ostvaruje dva puta u kalendarskoj godini, te se prijavljuje putem kupona za besplatni odvoz glomaznog otpada, najkasnije do 20. u mjesecu za taj mjesec.

Popunjen i potpisan kupon korisnik može dostaviti:

  • osobno ili poštom u tvrtku Komunalac d.o.o. (Sajmište 174, Vukovar),
  • ili osobno na blagajnu tržnog centra u Borovu naselju
  • ili uslikan ili u PDF-formatu može poslati e-mailom na adresu: glomazni.otpad@komunalac-vu.hr
  • ili putem eZahtjeva za odvoz glomaznog otpada
  • putem QR koda

Građanima koji nisu korisnici usluge odvoza komunalnog otpada kao ni korisnicima koji nisu prijavili odvoz glomaznog otpada putem kupona ili kupon nisu dostavili u roku (do 20. u mjesecu za odarani mjesec odvoza), glomazni otpad neće biti preuzet!

Na dan termina odvoza glomaznog otpada korisnik je dužan svoj glomazni otpad odložiti unutar svog dvorišta (ne na javnu površinu) te osigurati ulazak po otpad, dok su stanari višestambenih zgrada koji su putem kupona prijavili odvoz otpada, dužni svoj glomazni otpad na dan odvoza prema rasporedu za svoju ulicu iznijeti ispred ulaza zgrade.

Što pripada u glomazni otpad?

1. KUPAONSKA OPREMA

2. STVARI ZA DJECU (krevet za dijete, stolica i hodalica za dijete, dječja kolica, autosjedalica za dijete)

3. PODNE OBLOGE (tepih, laminat, linoleum, parket, krzno i sl.)

4. NAMJEŠTAJ

5. KUHINJSKA OPREMA

6. VRTNA OPREMA (vrtni namještaj, vrtni alat (tačke, kosilica), posude za cvijeće, vrtna klupa, crijevo za vodu, ljuljačka, suncobran..)

7. OSTALI GLOMAZNI OTPAD (rolete, žaluzine, tende, ljestve, zavjese i nosači zavjesa, stolarija, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija (akvarij, žičani kavez, i sl.), sprave za vježbanje i veća oprema za sport i rekreaciju (npr. bicikl), kante i posude većih dimenzija, daska za glačanje, okvir za sušenje rublja)

Uz glomazni otpad neće se odvoziti:

- Električni i elektronički otpad - tijekom cijele godine možete naručiti besplatni odvoz putem ovlaštene tvrtke „Metal zec d.o.o.“ na broj telefona 099 346 5014 ili 091 302 1129, ili putem drugih ovlaštenih sakupljača EE otpada).

Korisnik usluge može zbrinuti gloamzni otpad i u količini većoj od 10m3, za koji plaća cijenu odvoza toga otpada do reciklažnog dvorišta ili može glomazni otpad samostalno dovesti na reciklažno dvorište.

Osim glomaznog otpada, Korisnik usluge može zatražiti i odvoz većih količina ostalog komunalnog otpada, a zahtjevi se mogu uputiti mailom na: komunalac-vu@komunalac-vu.hr, telefonom na broj: 032/638-511 ili osobnim dolaskom u tvrtku Komunalac (Sajmište 174).

Odvoz građevinskog otpada uz naknadu možete naručiti svakog radnog dana u periodu od 07:00-15:00 sati. Čisti građevinski otpad (čista cigla, zemlja, beton) u manjim količinama (do 3m3) možete dovesti na reciklažno dvorište (na lokaciji odlagališta otpada "Petrovačka dola" bez naknade).

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Ivan Smolčić
Tel: +385 (32) 638 511
Email:
ivan.smolcic@komunalac-vu.hr