Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
1 Blage Zadre
Blage Zadre 181 183 185 175 177 179 187

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
2 Blage Zadre
Blage Zadre 159 159A 159B 153
Vile Velebita 166 166a

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
3 Blage Zadre
Blage Zadre 50 52 54 48

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
4 Blage Zadre
Blage Zadre 46 44 42

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik

5

Blage Zadre
Blage Zadre 12 14 10 8 6
Kralja Zvonimira 4 5 6 7 8 9 10 14 22 28 50 52 54 56 60 64 66 68

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
6 Kralja Zvonimira
Hrvatskog zrakoplovstva 8 6 4 2
Blage Zadre 40 38 36
Kralja Zvonimira 13 15 17 21 23 25 27 29 31 30 32 34 36 38 39 40 42 44 46 48 9 11

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
7 Kralja Zvonimira
Kralja Zvonimira 88 90 92 94

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
8 Domovinskog rata
Domovinskog rata 2 4 6 8 10

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
9 Kralja Zvonimira
Kralja Zvonimira 70 72 74 76

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
10 Vijenac Ruđera Boškovića
Domovinskog rata 18 20 22 12 14 16
Kralja Zvonimira 78 80 82 84 86

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
11 Hrvatskog zrakoplovstva
Hrvatskog zrakoplovstva 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Hrvatskog zrakoplovstva 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
12 Vijenac Ruđera Boškovića
Hrvatskog zrakoplovstva 1 3
Vijenac Ruđera Boškovića 4 5 6

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
14 Brune Bušića
Brune Bušića 82 80 78 76

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
15 Hrvatskog zrakoplovstva
Hrvatskog zrakoplovstva 5 7 9

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
16 Domovinskog rata
Domovinskog rata 38 38a 40 42 44 46

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
17 Hrvatskog zrakoplovstva
Hrvatskog zrakoplovstva 19 21 23 11 15 13 17

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
18 Domovinskog rata
Domovinskog rata 48 50 52 54 56

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
19 Vijenac Kneza Branimira
Ante Starčevića 40 42 44 46
Hrvatskog zrakoplovstva 25 27 29 31 33 35 37 39

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
20 Vijenac Kneza Branimira
Vijenac Kneza Branimira 5 6 7 8 9 10 11
Ante Starčevića 48 50 52

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
21 Hrvatskog zrakoplovstva
Hrvatskog zrakoplovstva 41 43 45 47 49 51

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
22 Rudolfa Perešina
Nikole Perlića 18 19
Rudolfa Perešina 1 2 3 4 5

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
23 Vijenac Kneza Branimira
Vijenac Kneza Branimira 16 15 14 13 12 4 3 2 1

Broj spremnika

Lokacija spremnika Zgrade koje koriste spremnik
63 Vijenac Ruđera Boškovića
Vijenac Ruđera Boškovića 1 2 3
Domovinskog rata 30 32 34 36 24 26 28
Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Mario Živković
Tel: +385 (32) 638 511
Email:
mario.zivkovic@komunalac-vu.hr