Sukladno ugovorenom Planu čišćenja, tvrtka Komunalac d.o.o. održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, nogostupa, trgova, javnih stuba, i prolaza) te postavlja i održava koševe za otpatke te urbanu opremu na javnim površinama na području grada Vukovara. Čišćenje gradskih prometnica i trgova obavlja se i strojno, velikom i malom čistilicom, koje putem usisnog sistema i rotirajućih četki uklanjaju nečistoće te obavlja pranje asfaltnih površina.

Uslugom održavanja i čišćenja javnih površina obuhvaćeno je i pražnjenje oko 400 koševa za otpatke na javnim površinama, dječjim igralištima i gradskim trgovima, kao i ručno čišćenje nogostupa te ostalih javnih površina nepristupačnih za strojno čišćenje u gradu Vukovaru i Borovu naselju.

Za ručno čišćenje, naši djelatnici opremljeni su sa 5 električnih komunalnih tricikala koji na sebi imaju ugrađen spremnik za otpad zapremnine 240 litara koji se po punjenju lako prazni. Komunalni tricikli na stražnjem kotaču imaju ugrađen elektromotor snage 250 W, a električni pogon osim doprinosa u zaštiti okoliša uz smanjenu emisiju CO2 u okoliš, omogućava našim djelatnicima izuzetno brzu intervenciju na terenu.

Za vrijeme zimskih mjeseci, strojne čistilice koriste se za čišćenje snijega i posipanje soli na kolnicima, nogostupima, parkiralištima, trgovima i pješačkim zonama. Djelatnici i mehanizacija u zimskim mjesecima raspoređeni su po čitavom gradu Vukovaru u smjenama, tako da Komunalac d.o.o. svoje usluge pruža tijekom 24 sata, svih 7 dana u tjednu.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Mario Živković
Tel: +385 (32) 638 511
Email:
mario.zivkovic@komunalac-vu.hr