Odjel zimske službe pokreće se u razdoblju godine kada nastupaju zimski uvjeti. Zimski uvjeti nastupaju, sukladno Članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14) kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, te kada je radi zimskih pojava (snijeg, poledica i sl.) ugroženo ili onemogućeno normalno odvijanje prometa.

Organizacija djelovanje zimske službe provodi se na način na koji je to predviđeno Planom zimske službe.

Planom zimske službe za održavanje nerazvrstanih cesta, trgova, parkirališta, nogostupa i ostalih javnih površina od posebnog interesa za Grad Vukovar u zimskom razdoblju na području Grada Vukovara, čime se predviđa se skup mjera i postupaka potrebnih za omogućavanje prohodnosti i sigurnog prometovanja u zimskim uvjetima. Plan zimske službe pored nerazvrstanih cesta obuhvaća i čišćenje parkirališta, trgova, nogostupa i ostalih javnih površina od posebnog interesa za Grad Vukovar u zimskom razdoblju koje traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja slijedeće godine.

Poslovi zimske službe povjereni su trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. iz Vukovara.

Planom zimske službe obuhvaćene su nerazvrstane ceste (ukupne dužine oko 190 km) te nogostupi, parkirališta, trgovi i ostale javne površine od posebnog interesa za Grad Vukovar koji su pod gradskom nadležnošću. Nerazvrstane ceste, nogostupi, parkirališta, trgovi i druge javne površine od posebnog interesa za Grad Vukovar, a koje su u nadležnosti grada Vukovara čiste se prvenstveno radi osiguranja prohodnosti, što podrazumijeva da se potpuno čišćenje, do “crnog” u otežanim uvjetima i za vrijeme trajanja padalina,

Za vrijeme trajanja zimskih uvjeta, vozila na području grada Vukovara u obvezi su imati zimsku opremu sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14.)

Održavanje javnih površina namijenjenih za kretanje pješaka, uklanjanje snijega i sprečavanje poledice na javnim površinama namijenjenim za kretanje pješaka: javna stubišta, trgovi, autobusna stajališta i nogostupi uz koje nisu izgrađeni poslovni i stambeni objekti, osim javnih površina od posebnog interesa za Grad Vukovar u obvezi su trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Vukovar.

Kontaktirajte naše službe,
i saznajte sve što Vas zanima.

Voditelj

Ivan Smolčić
Tel: +385 (32) 638 511
Email:
ivan.smolcic@komunalac-vu.hr