ODJEL KOMERCIJALNIH POSLOVA I JAVNE NABAVE

Sanja Tomaš
Tel.: +385 32 637 260
E-mail: sanja.tomas@komunalac-vu.hr

Marijela Mišević
Tel: +385 32 637 266
E-mail: marijela.miscevic@komunalac-vu.hr

SKLADIŠTE

Ivan Smolčić
Mob: +385 91 311 0026
E-mail: skladiste@komunalac-vu.hr

Daniel Đukić
Mob.: +385 91 311 0042
E-mail: skladiste@komunalac-vu.hr